Het complete programma van de DGG
voor de raadsperiode 2022 – 2026


Eric Ketelaars: "DGG wil de OZB en overige lasten op hetzelfde lage niveau houden. Door een afgestemd vestigings- en uitbreidingsbeleid voor horeca, detailhandel en industrie te hanteren komt er vanzelf meer economische bedrijvigheid en dus inkomsten. DGG wil de financiële begroting in balans brengen met de beschikbare uitvoeringscapaciteit en de doorlooptijd van daaraan gekoppelde projecten zodat er ook uitgevoerd kan worden wat we ons voornemen".

(c) 2021 Democratische Groepering Geldrop - www.dgg-geldrop-mierlo.nl - info@dgg-geldrop-mierlo.nl