Eric Ketelaars
Raadslid DGG
Lijst 2 Nummer 7
Waar sta ik voor.

Ik ben Eric Ketelaars en in 1958 geboren op Zesgehuchten. Getrouwd met Diny Pasveer, afkomstig uit Braakhuizen-Zuid, en samen trotse ouders van twee dochters, Sabrina en Tamara en inmiddels opa en oma van 5 kleinkinderen.

Binnen Geldrop hebben we samen al op verschillende plekken gewoond; in het centrum (Laarstraat), in de Akert, op Braakhuizen-Zuid en sinds 1991 weer in het centrum (Molenakker).

Mijn werkzame leven heeft zich de eerste 13 jaar afgespeeld bij Tiger Plastics, aan de Winde, en daarna ben ik bijna 25 jaar actief geweest in de productieleiding bij een bouwbedrijf in Oirschot (De Meeuw). Na een uitstapje van een kleine twee jaar, als bedrijfsleider bij een staalbouwer in Oss, ben ik sinds 2015 bij Kuhn Geldrop, aan de Nuenenseweg, actief als, achtereenvolgens, Teamcoach Assemblage, Teamcoach Onderhoud/Facilitair Manager. Ik heb als het ware een werkzaam rondje Brabant gemaakt.

Geïnteresseerd in de politiek heb ik me in 2014 aangesloten bij de DGG. Zo heb ik ervaren dat het echt mogelijk is om vanuit een partij, met lokale betrokkenheid, zaken die we als inwoners willen veranderen of beter willen maken, te kunnen regelen. Ik heb bewust gekozen om deel uit te maken van een lokale partij omdat ik van mening ben dat je van daaruit veel eenvoudiger lokale zaken kunt oppakken en aanpakken.Gaandeweg de eerste jaren binnen de DGG heb ik gemerkt dat ik me vaak focus op concrete zaken zoals bestemmingsplannen en de effecten daarvan op de directe omgeving, maar vooral ook op milieuzaken. Met name binnen de leefomgeving heb ik ervaren dat er heel veel vervelende zaken spelen die, met de juiste aandacht, sterk verminderd kunnen worden of zelfs uitgebannen kunnen worden.
Overlast erkennen, herkennen en bespreekbaar maken is iets wat mij dagelijks bezighoudt (en dat geldt niet alleen voor het slachthuis waar ik pal achter woon).

Maar ook ontwikkelingen die op langere termijn gaan spelen hebben mijn interesse. Met name energiebesparingen, in welke vorm en hoedanigheid dan ook, te gaan realiseren om een bijdrage te leveren aan vermindering van de CO2-uitstoot zijn voor mij speerpunt.

Duurzaamheid is voor mij erg belangrijk maar wel met een kanttekening; de mate waarin duurzaamheid zich ontwikkelt moet vooral te volgen zijn door onze huidige generaties. De prijs die duurzaamheid met zich meebrengt moet evenredig op te brengen zijn door hen. En dat is iets waar ik energie uit haal, om te zoeken naar de juiste balans in deze.

Ik ben enorm trots dat ik de afgelopen jaren actief heb mogen meedoen vanuit de gemeenteraad en wil me dan ook graag inzetten om alle komende uitdagingen de komende periode te lijf te gaan.

Ik sta als kandidaat voor de DGG natuurlijk achter het volledige programma van de DGG. Ik ga me volledig inzetten om het programma de komende jaren te verwezenlijken. In het programma heb ik een aantal persoonlijke aandachtspunten. Dat is mijn eigen 10-puntenplan voor de komende vier jaar.


1. DGG is voor meer handhaving om overlast te voorkomen.

2. DGG is voor de verduurzaming van huurwoningen

3. DGG is voor het verplaatsen van overlastgevende bedrijven

4. De DGG is voor uitbreiding en betere facilitering van honden-uitlaatroutes en losloop-gebieden

5. DGG is voor een gedifferentieerd afvaltarief dat goed scheiden en minder afval produceren beloont.

6. DGG is voor duurzame, goede en betaalbare woningen voor alle groepen in de bevolking.

7. DGG is voor een huisvesting in eigen beheer voor verenigingen en instellingen die dat willen

8. DGG is voor het voldoende subsidiëren van de verenigingen in Geldrop Mierlo

9. DGG is voor het inzetten van het budget voor jongerenwerk voor de 90% van de jongeren in onze gemeente die niet in een probleemsituatie zitten.

10. DGG is voor een vestigingsbeleid om ervoor te zorgen voor voldoende variëteit in ondernemingen.Voor de DGG is duidelijk: Het belang voor onze inwoners moet voorop staan
(c) 2021 Democratische Groepering Geldrop - www.dgg-geldrop-mierlo.nl - info@dgg-geldrop-mierlo.nl