Eric Ketelaars
Lijst 2 nummer 7
Door de ogen van de inwoners.
De DGG wil van Geldrop-Mierlo een gemeente maken die gelooft in het eigen kunnen van haar inwoners om, zelf of samen, structureel het optimale te bereiken. Dan ontstaat er een klimaat waarin zaken tot bloei komen en waarin mensen vooruit kunnen. Geldrop-Mierlo is een prettige leef- en werkgemeente waar mensen graag wonen en waar een sfeer heerst die mensen stimuleert om samen van Geldrop-Mierlo een leefbare gemeente te maken. Die bruist van positieve energie en waarin inwoners samen vraagstukken aanpakken en oplossen.
Door zaken te beoordelen met de blik van de betrokken inwoner, kan de gemeente beter inspelen op de wensen van die inwoner en een beleid voeren dat past bij die inwoner. Daar snijdt het mes aan twee kanten: de eigenheid van de buurt en die van de gemeente wordt versterkt. Aan de andere kant, heeft de inwoner niet het idee, overgeleverd te zijn aan de arrogantie van de uitvoerende macht, die bepaalt wat er in de directe omgeving van die inwoner gebeurt.


Democratisch besturen met en voor de inwoners van onze gemeente.
De DGG wil onze gemeente blijven ontwikkelen. Onze gemeente is krachtig en gezond genoeg om alles wat er op de gemeente af komt aan te kunnen.
Geldrop-Mierlo ligt in de groene long tussen de steden Eindhoven en Helmond. Een gebied, Dommelvallei, dat bestaat uit kernen/gemeenschappen met een eigen identiteit (dorps, bourgondisch, grote gemeenschapszin) en veel voorzieningen. Daarnaast wordt Geldrop-Mierlo gekenmerkt door ondernemerschap, bedrijvigheid en een bloeiend verenigingsleven. En het heeft een rijke cultuurhistorie en
een sterk ontwikkelde vrijetijdseconomie. Er ís behoefte aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat om nieuwe bedrijven en (talentvolle) medewerkers aan te trekken.
De DGG zal in gesprek blijven met individuele inwoners, verenigingen en instellingen in Geldrop-Mierlo. De zaken die in deze gesprekken aan de orde komen, zullen het uitgangspunt vormen voor het programma en de politiek van de DGG. Daarnaast zal de DGG doorgaan met organiseren van thema-avonden waarbij inwoners gevraagd zal worden om hun mening te geven over actuele
politieke thema’s.
Inspraak als basis voor interactief beleid
De DGG vindt dat inspraak hebben een recht van de inwoners is en inspraak geven een plicht van het college van B & W. Inwoners moeten door het inwonerinitiatief kunnen aangeven waarover zij inspraak willen hebben. Bovendien kunnen zij hiermee dwingend aangeven waar de gemeenteraad het over zou moeten hebben.
De politiek moet openstaan voor de mening en de gevoelens van de inwoner. De informatie die hierbij naar voren komt, hoort terug te komen in partijprogramma’s en uiteindelijk in het programma van de gemeenteraad. Daarnaast moeten partijen gemakkelijker aanspreekbaar zijn voor de inwoner. Ook tijdens formele bijeenkomsten moeten we dichter bij de inwoner staan. Wat de DGG betreft, gaat de raad minstens twee keer per jaar de wijken in. Tijdens deze bijeenkomsten moeten inwoners in de gelegenheid gesteld worden om hun mening te ventileren over hun wijk.


(c) 2021 Democratische Groepering Geldrop - www.dgg-geldrop-mierlo.nl - info@dgg-geldrop-mierlo.nl